Keti's

Leeftijd: 
14 - 16 jaar

De keti's (14- tot 16-jarigen) maken hun eigen fototentoonstelling of varen met een vlot de rivier af. Ze gaan naar de film of maken een lange fietstocht in de buurt. Samen met hun leiding houden ze een volleybalcompetitie.

De kakelende ketileiding:

Robbe Vanheulenberghe

0471/25.50.54

Kato Roman

0470/52.25.01