De Formatie

Voor en na de activiteiten houden we een groepsmoment waarbij iedereen verzameld wordt in een grote vierkantsformatie. We overlopen de activiteiten voor die dag evenals de belangrijke mededelingen voor zowel leden als ouders. Voor een goede teamgeest zeggen we samen het Chirogebed op. Van de leden en leiding wordt verwacht dit gebed goed te kennen. 

Een geslaagde formatie gaat als volgt:

Iedereen gaat in een groot vierkant staan, opgelijnd per afdeling. We zwijgen en staan netjes rechtop in de lijn.

Groepsleider:     “Samen...!         Allen: “Eén!” 

Groepsleider:     “Gebedshouding!” 

Iedereen kruist de armen en zegt het Chiro gebed op. 

Allen:     “Heer Jezus, Wij treden samen voor u aan, Blijf bij ons en laat ons leven door de kracht en de trouw En de goedheid in de vreugde van uw dienst.” 

Groepsleider:     “Rust!” 

We gaan in lichte spreidstand staan en de armen worden op de rug gekruist. De leiding overloopt de mededelingen en activiteiten. 

Groepsleider:     “Samen...!”     Allen: “Klaar!” 

We benadrukken het belang van een rustige formatie waar iedereen aandachtig oplet en stil is. Het is een groepsmoment waarbij belangrijke informatie wordt uitgewisseld en spelen en praten even niet aan de orde is..